Бидний тухай

Өнөөгийн нийгэмд Христэч итгэл үнэмшил, түүний мөн чанар, үзэл санааны талаар олон өнгийн ташаа ойлголтууд оршсоор байна. Тиймээс Христэд итгэгчдийн итгэл үнэмшил, үзэл бодлыг олон нийтэд ямар ч нэмэлт хачиргүйгээр , хамгийн үнэн бодитой, энгийнээр хүргэхээр бид энэхүү цахим клубийг бий болгож байна.

Мөнхүү улс орон дэлхий дахинаа өрнөж буй асуудлуудын талаар христэч өнцгөөс харсан цаг үеийн олон сонирхолтой мэдээллийг тантай хуваалцах болно. Цахим клубын идэвхитэй гишүүн байгаарай.