Үндэстнүүдийг Дагалдуулах нь гэх энэхүү бүтээл бол дэлхий дахинд үнэлэгдсэн Христитгэлд суурилсан хөгжлийн ном юм. Номын гол агуулгад ертөнцийг үзэх зөв үзэл хүний амьдралын бүхий л түвшинд хэрхэн нөлөөлж эрүүл зөв соёлыг бий болгож үндэстэн хөгжин цэцэглэн өөрчлөгддөг болохыг олон талаас нь тусган харуулж бичигдсэн бөгөөд ҮЗЭЛ САНААНД ҮР ДАГАВАРУУД байдаг гэх санаанд тулгуурласан болно.

Дарроу Л. Миллер бол олон улсад үнэлэгдсэн шилдэг багш нарын нэг мөн.  Тэрээр өөрийн номондоо дэлхийд зонхилдог ертөнцийг үзэх үзлүүдийг харьцуулан улс үндэстний хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг маш тодорхой харуулж чадсан. Үндэстнүүдийг Дагалдуулах нь номыг зарим улс орны улс төр болон бусад секторт ашиглан үр дүнгээ үзсээр байна.Эцэст нь энэхүү гайхалтай бүтээл Монгол хэлнээ орчуулагдсанд талархахын сацуу үндэстний түвшинд үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. .

Номын үнэ: 15,000
86869553 дугаарт холбогдон худалдан авах боломжтой.